NEN3140 en NEN1010 keuringen volgens UNETO-richtlijn.

De NEN3140 keuringen die wij doen, betreffen hoofdzakelijk elektrische installaties van bedrijfsgebouwen en of technische utiliteitsvoorzieningen. Wij keuren volgens richtlijnen die mede zijn opgesteld door Techniek Nederland voor de nu geldende NEN3140 norm.

Voor NEN1010 keuringen wordt gebruik gemaakt van de norm die tijdens de ingebruikname van de installatie van kracht was.

Deze keuringen zijn een waarborg voor de veiligheid van de elektrische-installaties, hierdoor kunnen uw medewerkers en u zelf er veilig mee werken.

Al onze bevindingen en metingen worden in een rapport vastgelegd. De kosten van dit rapport worden van te voren vastgesteld, waardoor u niet voor een verrassing komt te staan.

Dit rapport kan inclusief prijs-opgave zijn, van de te verwachten herstel-kosten.