Power Quality en Logger-metingen

De engelse woorden “POWER QUALITY” kunnen direct worden vertaald in “KWALITEIT VAN DE SPANNING EN STROOM”. Om een goede kwaliteit te verwezenlijken dient u over veel gegevens te beschikken, deze kunnen zichtbaar worden gemaakt met onze power-quality meter van FLUKE.

Er kan gestart worden met een eerste meting van de belangrijkste waardes, deze worden weergegeven in een rapport. Aan de hand van dit rapport, kunnen de volgende stappen kunnen worden ondernomen. Wij rekenen voor deze eerste meting een vast tarief, hierdoor komt u nooit voor een verrassing te staan.

*** VOORBEELD-PROJECT ***

Wij hebben voor een project 20 Logger-metingen gedaan in verschillende gebouwen. Na bestudering van alle gegevens, kon bij 6 gebouwen de hoofdzekering direct een stapje kleiner worden gekozen. Hierdoor wordt met dit project een besparing gerealiseerd van € 5728,- op de jaarlijkse vastrecht